ZÍSKEJTE KONZULTACI ZDARMA

Jsme na vaší straně. Již 10 let. Pomůžeme vám ušetřit čas a peníze. Přineseme vám peníze navíc.

Prosím vložte váš email a telefon. Zavoláme vám zpět a naplánujeme čas společné konzultace. Máte otázky? Volejte ihned 800 737 313.


Váš email

Váš telefon

Send

Hoďte svoje starosti s pojištěním domácnosti na nás! A vy se starejte o to, co máte opravdu rádi!

pojištění nemovitosti

Majetek pojišťujeme více než 10 let. Pro 2500 spokojených klientů jsme oblíbená #1 na pojistném trhu! Zvolte oblíbené pojištění nemovitosti

CHCI KONZULTACI ZDARMA!

Jaká rizika vám kryje pojištění nemovitosti

 • Požár, výbuch, zásah blesku, vichřice, krupobití, pád letadla
 • Škody způsobené vodou z prasklého potrubí
 • všechny možné přírodní živly a katastrofy
 • Krádež, loupež, vloupání
 • škody způsobené tíhou sněhu, mrazem
 • škody způsobené nárazem auta nebo jeho nákladu
 • Dokážeme pokrýt spoustu dalších škod! Volejte zdarma 800 737 313

Pojištění z rozumu!

Měli byste mít na mysli, že do každé budovy se může dostat zloděj. Každá nemovitost může být vystavena přírodním živlům, zemětřesení apod. V domě nebo bytě, kde bydlíte máte pravděpodobně nejvíce svého majetku. K jeho ochraně slouží pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti!

oblíbené pojištění - pojištění nemovitosti
Poraďte mi s pojištěním zdarma!
Výše vyplacených peněz pojišťovnou, při způsobené škodě na pojištěné nemovitosti, se určuje několika způsoby:

 • na základě výpočtu provedeným pojišťovnou, který je založen na typu pojišťované nemovitosti, zvolené časové nebo nové hodnotě (ceně) pojištění a na hodnotě za jeden m2 plochy pojištěné stavby. Hodnota m2stavby je zpravidla závislá na technickém provedení stavby a na lokalitě (obci), v níž se stavba nachází,
 • na základě pojistné částky stanovené pojistníkem (tj. tím, kdo pojištění sjednává),
 • kombinací předešlých, tj. na základě výpočetního mechanismu pojišťovny v kombinaci se stanovením pojistné částky pojistníkem, kdy je pojišťovnou zpravidla určena spodní hranice pojistné částky, nad kterou může pojistník pojistnou částku podle svého uvážení zvýšit,
 • odhadní cenou na základě posudku znalce.
 • Dům či byt, na kterém jste existenčně závislí, si dobře pojistěte.
 • Pojištění uzavřete na novou cenu – na časovou cenu je možné pojistit třeba vaši starou chalupu – „novou starou“ chalupu si totiž zase můžete vcelku levně pořídit.
 • Vyberte a zvažte si rizika, která vašemu domu nejvíce hrozí – povodně, výbuch plynu, připojistit lze však také vrtochy vašeho neposlušného psa, který by sousedovi mohl potrhat slepice či jiné zvířectvo.
 • Uzavřete pojištění, které dobře kryje vámi vybraná rizika. Před samotným podpisem pojistné smlouvy si nezapomeňte důkladně přečíst pojistnou smlouvu. Pozornost věnujte hlavně výlukám z pojištění a limitům plnění.
Pojistit lze tyto objekty:

 • rodinný dům,
 • bytový/ činžovní dům,
 • byt v osobním vlastnictví,
 • rekreační objekt,
 • chatu/ chalupu,
 • garáž,
 • půdní vestavbu,
 • stavební materiál, stroje i nářadí,
 • související objekty (bazén, skleník, studna, kůlna, plot),
 • nově zahajovanou stavbu (rodinného i bytového domu),
 • hřbitovní stavbu.
Cena pojištění, tj. výše pojistného, které se platí obvykle jednou ročně, závisí na mnoha faktorech. Mezi ty nejdůležitější můžeme zahrnout:

 • výši pojistné částky (tj. částky, na kterou je stavba pojištěna, a která bude v případě škody pojišťovnou vyplacena oprávněné osobě),
 • způsob sjednání pojištění (tj. zda je pojištění uzavřeno na novou nebo časovou hodnotu),
 • typ pojištěné stavby (rodinný dům, bytový dům, byt v bytovém domě, vedlejší objekt, garáž aj.),
 • umístění stavby, které se obvykle rozlišuje podle velikosti obce, v níž se stavba nachází,
 • rozsah sjednaného pojistného krytí (tj. na šíři rizik, na něž se pojištění vztahuje),
 • poskytnuté slevy.

Jak již bylo výše zmíněno, výše pojistného závisí na tom, zda je pojištění uzavřeno na novou nebo časovou hodnotu (cenu):

 • nová hodnota = pořizovací cena nové věci, resp. náklady na uvedení poškozené věci do původního stavu. Pojištění na novou cenu pojištěnému zajistí, že pojišťovna pojištěnému v případě škody vyplatí pojistné plnění v takové výši, které zaručí uvedení domácnosti či nemovitosti do stejného stavu jako před škodní událostí,
 • časová hodnota = nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí.

Získejte oblíbenou konzultaci zdarma.

Chci konzultaci zdarma!